Welkom bij Gutjahr Systemtechnik GmbH

De meest betrouwbare oplossing

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG:

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Str. 5-7 
D-64404 Bickenbach/Bergstraße

Vertegenwoordigd door:

Wolfgang Brüll, Ralph Johann

Contact:

Telefoon: +49 (0) 62 57 - 93 06-0
Telefax: +49 (0) 62 57 - 93 06-31
E-mail: info(at)gutjahr.com

Handelsregistratie:

Geregistreerd in het handelsregister. 
Kantongerecht: Darmstadt 
Registernummer: HRB 9052

Omzetbelasting-ID:

Omzetbelasting-identificatienummer conform §27 a Wet op Omzetbelasting:
DE 232848 300

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 Abs. 2 RStV:

Ralph Johann

Valid XHTML 1.0 Transitional

Uitsluiting van garantie:

Aansprakelijkheid voor de inhoud 
De inhoud van onze website is met uiterste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gehouden. Als serviceaanbieder zijn wij conform § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze website naar de algemene wetgeving. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceaanbieder echter niet verplicht om ons verstrekte of andere informatie van derden te bewaken of na te gaan of de inhoud in strijd is met de wet. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Een hieraan gekoppelde aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Bij bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links          
Ons aanbod bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Voor de inhoud van gekoppelde websites is de betreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk. Deze websites worden bij het plaatsen van de links op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Bij het plaatsen van de link was geen onwettige inhoud herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet mogelijk. Zodra ons wetsovertredingen bekend worden, zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht
De inhoud die de sitebeheerder op deze website heeft samengesteld, valt onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of elk ander gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. beheerder vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor de inhoud op deze website die niet door de beheerder zelf werd vervaardigd, is toestemming van de betreffende auteur verkregen. Inhoud afkomstig van derden wordt ook zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u vriendelijk om kennisgeving daarvan. Bij het bekend worden van wetsovertreding wordt de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd.

Privacybeleid
Het aanbod en de diensten kunnen, voor zover mogelijk, altijd zonder opgave van persoonlijke gegevens worden benut. Indien persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) op onze website gevraagd worden, geschiedt dit voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat bij gegevensoverdracht op internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken niet kunnen worden uitgesloten. Volledige gegevensbescherming tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Tegen gebruikmaking van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het versturen van niet expliciet aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee expliciet bezwaar gemaakt. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor, in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, b.v. door middel van spam-mails.

Bron: Disclaimer van eRecht24, het portaal voor Internetrecht van advocaat Sören Siebert.

Ontwerp en uitvoering

cokuna communication
Prager Straße 3
01069 Dresden
Deutschland

Telefoon:  +49 (0) 3 51 - 89 21 93-20
Telefax: +49 (0) 3 51 - 89 21 93-29
Web: www.cokuna.com
www.coconutbox.com
Email: info(at)cokuna.com

Website vertaling

Jecaro e.K. - Übersetzungsagentur für mehrsprachige, multimediale Kommunikation
Sankt - Longinus - Straße 10
D-88250 Weingarten

Telefoon: +49 [0] 751 7641573
Telefax: +49 [0] 751 7641574

www.jecaro.de
office@jecaro.de