Informacje

Watec®3E trwale i niezawodnie odwadnia, odpowietrza i odcina okładziny ceramiczne na powierzchniach zewnętrznych, zapewniając skuteczną ochronę przed szkodami spowodowanymi przez mróz i wykwitami wskutek gromadzenia się wody w pustych przestrzeniach zaprawy cienkowarstwowej. Zapobiega odspajaniu i pęknięciom okładziny.

Zalety

 • Rewelacyjne połączenie pływającego układania i cienkowarstwowej konstrukcji okładziny za pomocą wierzchniej, odpornej na rozdarcia tkaniny siatkowej.
 • Potrójna ochrona w postaci odwodnienia, odpowietrzenia i odcięcia.
  Szybkie odwodnienie i odpowietrzenie zapewnia skuteczną ochronę przed szkodami spowodowanymi przez mróz i wykwitami wskutek gromadzenia się wody.

  100-procentowe odcięcie od podłoża dzięki pływającemu ułożeniu zapewnia skuteczną ochronę przed pękaniem i odspajaniem okładziny wskutek naprężeń ścinających powodowanych przez czynniki atmosferyczne.
 • Najlepsza przepustowość odwodnienia.
  W porównaniu z innymi cienkowarstwowymi matami drenażowymi (badanie wykonane przez kiwa tBU Greven).
 • Idealna do renowacji dzięki małej wysokości konstrukcyjnej wynoszącej około 16 mm z okładziną.
 • 5-letnia gwarancja na system.

Cały system

Produktaufbau Watec 3E | © Gutjahr Systemtechnik
1

ProFin® DP17

2 DiProtec® SDB Szybka membrana uszczelniająca
3 DiProtec® AB Taśma uszczelniająca
4 Watec® 3E
5

AquaDrain® UB universal tape

6

DiProtec® AB-V fleece waterproofing tape

7 ProRin® BR System rynien balkonowych

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Powierzchnie zewnętrznych ciągów pieszych użytkowanych do celów prywatnych, jak balkony i tarasy oraz podcienia przed wejściem do mieszkania.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zewnętrzne z mrozoodpornych płytek ceramicznych, które zalecane są przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Związane podłoża, jastrychy, wylewki betonowe z uszczelnieniem lub bez
• Stare płytki ceramiczne, stare powłoki
• Nie nadaje się do układania bezpośrednio na podłożu z tłucznia
Możliwość obciążania • Obciążenie powierzchniowe maks. 5000 kg/m², w połączeniu z DiProtec® SDB maks. obciążenie tylko 2000 kg/m²
• Bez możliwości przejazdu

Elementy i akcesoria