Informacje

Wypróbowany pod każdym względem system wodnego ogrzewania podłogowego IndorTec® THERM-W wyróżnia się małą wysokością konstrukcyjną wynoszącą zaledwie 30 mm z izolacją. System suchej zabudowy gwarantuje szybki i prosty montaż, ponieważ pozwala uniknąć czasochłonnych prac z jastrychem. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów.

Zalety

 • System suchej zabudowy bez jastrychu
  • Bardzo szybkie układanie
  • Bez czasu oczekiwania na wyschnięcie
  • Znacznie mniejsza masa
 • Wysokość systemu tylko 30 mm
  Optymalne rozwiązanie do renowacji.
 • Równomierne podgrzewanie okładziny
  dzięki fabrycznie wbudowanej aluminiowej blasze transmisyjnej.
 • Krótki czas reakcji i oszczędność energii
  ze względu na brak konieczności wygrzewania grubych warstw jastrychu.
 • Optymalne spożytkowanie nowoczesnej techniki grzewczej i odnawialnych źródeł energii, jak pompy grzewcze i fotowoltaika
  dzięki niskiej temperaturze zasilania / użytecznej mocy grzewczej.
 • Lepsza izolacja akustyczna i wytłumienie odgłosu kroków
  dzięki nowatorskiemu, wysokogatunkowemu materiałowi wygłuszającemu Neo-EPS wytłumienie odgłosu kroków wynosi 16 dB (w pomiarze wykonanym zgodnie z DIN EN ISO 140-8).
 • Prosta, szybka obróbka
  dzięki samoprzylepnej macie odcinającej.
 • Maksymalne bezpieczeństwo ze względu na dużą liczbę świadectw badania

Cały system

1

Płyta wygłuszająca Neo-EPS, grubość 26 mm

2

Fabrycznie wbudowana aluminiowa blacha transmisyjna

3

Rura grzewcza w prowadnicy Ω

4

Samoprzylepna mata odcinająca IndorTec® THERM 2E-SK

5

Gipsowo-włóknowa płyta podłogowa IndorTec THERM TUB 10

6

Płytki ceramiczne, kamień naturalny w zaprawie cienkowarstwowej

7

Odpowiednia okładzina, jak PCW, wykładzina dywanowa, linoleum lub parkiet wielowarstwowy

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: • We wnętrzach
• Do nagrzewania / regulowania temperatury okładzin podłogowych na nieogrzewanych podłożach
Odpowiednie podłoża: • Stropy betonowe
• Jastrychy cementowa, na bazie siarczanu wapnia, z asfaltu lanego
• Drewniane konstrukcje nośne
Wymaganie dotyczące podłoża: równe, twarde, nośne, sztywne i wolne od środków i nawierzchni osłabiających przyczepność
Okładziny: • W systemie na macie odcinającej IndorTec® THERM 2E-SK
- Płytki: min. grubość 10 mm
- Kamień naturalny: min. grubość 20 mm
- Minimalny format 30 x 30 cm

• W systemie na gipsowo-włóknowej płycie podłogowej IndorTec® THERM TUB 10
- W połączeniu z odpowiednimi okładzinami, jak PCW, wykładzina dywanowa, linoleum lub parkiet wielowarstwowy

Elementy i akcesoria