Informacje

Wspornik płyt TerraMaxx® PL jest najmniejszym elementem służącym do ustawiania okładziny z płyt, jaki znajduje się w ofercie GUTJAHR. Wraz z warstwą amortyzującą TerraMaxx PL umożliwia uzyskanie wysokości do 26 mm.

Zalety

  • Proste i szybkie układanie.
  • Gwarantuje jednolitą szerokość spoin:
    ze względu na wbudowany krzyżyk dystansowy.
  • Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, zdatność do recyklingu w 100%

Cały system

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Zewnętrzne powierzchnie ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe) i balkony.
Podłoża • Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez
• Niezwiązane, stykające się z ziemią, przepuszczalne z opóźnieniem podłoża (np. nawierzchnie wyrównane tłuczniem, ubite i zagęszczone)
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 kPa
Spadki ≥ 1,0% do 2,5%
Form of delivery Diameter: 156 mm
TerraMaxx® PL: (Damping layer, optional)

variants, raised support heights:
TerraMaxx® PL: Height 10 mm, stackable
TerraMaxx® PL damping layer, height 2 mm

Elementy i akcesoria