Gutjahr Bürogebäude | © Martin Starl

Gutjahr Systemtechnik

Al meer dan 30 jaar betrouwbare systeemoplossingen van één leverancier

Gutjahr Systemtechnik

Al meer dan 30 jaar betrouwbare systeemoplossingen van één leverancier
Gutjahr Bürogebäude | © Martin Starl

Colofon

Informatie volgens § 5 van de Duitse Telemediawet (DDG):

Gutjahr Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis- Straße 5-7
64404 Bickenbach

Vertegenwoordigd door: Ralph Johann

Contact:

Telefoon: +49 (0) 62 57 / 93 06 - 0
Fax: +49 (0) 62 57 / 93 06 - 31
E-mail: info(at)gutjahr.com

 

Handelsregistratie: Geregistreerd in het handelsregister.
Kantongerecht: Darmstadt
Registratienummer: HRB 9052

Btw-nummer:
Btw-identificatienummer conform § 27a van de wet op de omzetbelasting:
DE 232848300

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 van de Nationale Omroepovereenkomst van het Verenigde Duitsland (RSTV):

Ralph Johann

Geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht om voor een arbitragecommissie voor consumenten deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet (DDG) in overeenstemming met de algemene wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze website. Volgens § 8 tot en met § 10 van de Duitse Telemediawet (DDG) zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om informatie van derden die wordt verstrekt of opgeslagen, te controleren of een onderzoek in te stellen naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten.

De verplichting volgens de algemene wetten om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren blijft echter onverminderd van kracht. Een hieraan gekoppelde aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Wanneer een betreffende inbreuk op een recht bij ons bekend wordt, zullen wij de inhoud daarvan direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze websites hebben wij geen invloed. Wij zijn niet daarom aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Voor de inhoud van gekoppelde pagina's is de betreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk. De gekoppelde pagina´s zijn op het tijdstip van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Van een illegale inhoud is op het tijdstip van het plaatsen van de link niet gebleken.

Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina´s kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op een recht redelijkerwijs niet worden verwacht. Wanneer blijkt dat er inbreuk wordt gemaakt op een recht, zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

Op de door de websitebeheerder opgestelde inhoud en werken op deze website is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of elk ander gebruik dat de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of samensteller vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik, niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de beheerder is samengesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud afkomstig van derden wordt ook zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u om dit door te geven aan ons. Wanneer blijkt dat er inderdaad inbreuk wordt gemaakt op een recht zullen wij een dergelijke inhoud direct verwijderen.

Concept en realisatie

Website:

GAL Digital GmbH

Unter den Linden 26
35410 Hungen
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 6036 726150
Fax: +49 (0) 603672 61520
E-mail: info@gal-digital.de
Internet: https://www.gal-digital.de

 

Arts & Others Communication GmbH

Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg v. d. H.
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 6172 / 90 22 - 00
Fax: +49 (0) 61 72 / 90 22 - 119
E-mail: dialog@arts-others.de
Internet: www.arts-others.de

 

Vertaling website:

Jecaro e.K. - Übersetzungsagentur für mehrsprachige, multimediale Kommunikation

Sankt - Longinus - Straße 10
88250 Weingarten
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 751 / 76 41 573
Fax: +49 (0) 751 / 76 41 574
E-mail: office@jecaro.de
Internet: www.jecaro.de

 

Implementatie ‘Kosy’-configurator

INTER OFFICE GmbH CAD + VISUALISIERUNG

Basteistraße 20
01277 Dresden
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 351 / 411 50 81
Fax: +49 (0) 351 / 411 50 89
E-mail: info@interoffice.de
Internet: www.interoffice.de