Türübergang mit einem Gutjahr Rost | © Gutjahr

Ruszty i koryta odwodnienia liniowego

Optymalne odwodnienie połączeń z drzwiami i elewacjami

Ruszty i koryta odwodnienia liniowego

Optymalne odwodnienie połączeń z drzwiami i elewacjami
Türübergang mit einem Gutjahr Rost | © Gutjahr

Największe korzyści dzięki przewadze nad konkurencją.

Za pomocą systemów rusztu odwodnienia liniowego GUTJAHR można wygodnie, pewnie i zgodnie z normami wykonywać przejścia z balkonu lub tarasu do wnętrza. Stosowanie wydajnych rusztów odwodnienia liniowego jest niezbędne zwłaszcza w przypadku niskich połączeń z drzwiami lub budownictwa bez barier, ponieważ w takich sytuacjach szczególnie ważne jest szybkie odwodnienie, aby eliminować spiętrzenia wody. W połączeniu z drenażami powierzchniowymi GUTJAHR tworzą one skuteczny system odwodnienia okładzin zewnętrznych.

Ruszty odwodnienia liniowego – możliwość ustawienia w formie rampy

Ruszty odwodnienia liniowego AquaDrain® BF-FLEX wyposażone są w specjalny system stopek regulowanych, który umożliwia ustawienie ich ukośnie pod kątem do 6% w formie rampy. Otwarte do dołu ruszty tworzą korytka i spełniają wymagania norm DIN i wytycznych wykonywania dachów płaskich dotyczących budownictwa bez barier.