Informacje

MorTec® DRAIN-EP to system cienkowarstwowej epoksydowej zaprawy drenażowej do użytku wraz z drenażem powierzchniowym AquaDrain® EK i AquaDrain® HU-EK oraz drenażem stopni AquaDrain® SD do ułożonych na stałe okładzin z kamienia naturalnego i ceramicznych na balkonach i tarasach (dachowych).

Zalety

  • Cienkowarstwowa:
    Zmniejsza wymaganą wysokość konstrukcyjną o co najmniej 25 mm w porównaniu z mineralnymi systemami zaprawy drenażowej (wysokość konstrukcyjna około 50–70 mm). Dlatego idealnie nadaje się do renowacji lub w przypadku małych wysokości konstrukcyjnych.
  • Bezpieczeństwo:
    MorTec® DRAIN wraz z drenażami wspomaga szybkie odwodnienie i przyspiesza wysychanie okładzin z kamienia naturalnego. Cały system wraz z rusztami odwodnienia liniowego AquaDrain® zapewnia ponadto optymalne odwodnienie połączenia z drzwiami.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: Do układanych na stałe okładzin z kamienia naturalnego i ceramicznych na drenażach powierzchniowych i drenażach stopni AquaDrain®.
Wymaganie dotyczące podłoża: Odporność na nacisk; w przypadku termoizolacji: EPS 035 DAA dh
Odpowiednie podłoża: - Stykające się z ziemią tarasy, tarasy dachowe, loggie, balkony wspornikowe, schody zewnętrzne
- Stare płytki ceramiczne / stare powłoki
Spadek podłoża: Min. 1% w przypadku ułożenia na AquaDrain® EK
Uszczelnienie: dozwolone są wszystkie rodzaje uszczelnienia z wyjątkiem membran bitumicznych
Materiał: - środek wiążący na bazie żywicy epoksydowej składający się ze składnika A (żywica, 0,7 kg) i składnika B (utwardzacz, 0,3 kg)
- specjalnie przefiltrowany kwarc zgodnie z normą EN 12904; suszony ogniowo i zmieszany, uziarnienie 2 - 3,2 mm

Elementy i akcesoria