Informacje

Profil cokołowy ProFin® SP umożliwia proste wykonywanie mocnego połączenia systemów uszczelniających Gutjahr z pionowymi elementami konstrukcyjnymi – również na niezbyt sztywnych podłożach o słabej przyczepności lub systemach zespolonej termoizolacji.

Zalety

 • Oryginalne i niezawodne rozwiązanie do pionowych elementów konstrukcyjnych:
  ProFin® SP gwarantuje proste wykonanie trwale skutecznego połączenia z pionowymi elementami konstrukcyjnymi – nawet w przypadku podłoży o słabej przyczepności, wilgotnych i niestabilnych lub tynku. Za trwałe połączenie między uszczelnieniem i ścianą odpowiadają systemowe taśmy uszczelniające DiProtec® AB, które naklejane są na szerokim ramieniu samoprzylepnym profilu cokołowego.
 • Wbudowana ochrona przed przeciekaniem:
  Nosek profilu sprawia, że woda z elewacji nie może dostać się za uszczelnienie.
 • Może służyć jako estetyczny wspornik cokołu z płytek / kamienia naturalnego
  - Wraz z taśmą uszczelniającą DiProtec® AB-V z wbudowaną włókniną.
 • Szybka i prosta obróbka:
  Najpierw należy naciąć ścianę, następnie wsunąć w nią profil i przymocować go kołkami do podłoża. Na koniec na profilu cokołowym należy nakleić taśmy uszczelniające DiProtec® AB.

Cały system

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: - Do prostego wykonywania niezawodnego połączenia uszczelnień DiProtec® AB lub DiProtec® FLK z pionowymi elementami konstrukcyjnymi
- Estetyczne wykończenie brzegu okładziny z kamienia naturalnego / płytek łącznie z kapinosem
Podłoża: nadaje się również do niezbyt sztywnych lub odznaczających się słabą przyczepnością podłoży
Materiał: aluminium, malowane proszkowo