Informacje

ProFin® KL występuje w wersjach o wysokości maskownicy 60 i 80 mm.

Zalety

  • Wysoka przepustowość odwodnienia dzięki obszernej szczelinie odwadniającej
    Woda powierzchniowa i przesiąkająca może szybko odpływać – zapobiega to uszkodzeniom okładziny wynikającym ze spiętrzenia wody.
  • Osłona brzegu i profil drenażowy w jednym
    Listwy zatrzymujące żwir drenażowy maskują boki balkonu i tworzą eleganckie zakończenie brzegu.
  • Szybka, prosta obróbka – trwała i stabilna wymiarowo.
    Dzięki wykonaniu ze stali szlachetnej. Łączniki profili i narożne umożliwiają prosty montaż bez przechylania.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: Jako osłona brzegu do podsypek ze żwiru/grysu lub warstw rozkładu obciążenia z jastrychu/zaprawy drenażowej oraz do maskowania drenaży i struktury okładziny
Podłoża: - Związane podłoża, powierzchnie jastrychów betonowych w przypadku wykonania we własnym zakresie uszczelnienia powierzchniowego lub braku konieczności jego wykonania
- Niezwiązane podłoża, np. warstwy nośne z tłucznia itp.
Układanie okładziny: - Ułożone na stałe okładziny: na zaprawie trasowo-cementowej/drenażowej, jastrychu, betonie itp.
- Ułożone luzem okładziny: na niezwiązanych warstwach wyrównujących, grysie, żwirze itp.
- Okładziny podniesione: na suchych lub zalanych zaprawą wspornikach tarasowych, ramach itp.
Materiał: szlifowana stal szlachetna, nr materiału 1.4301, z odrywaną folią ochronną