Informacje

AquaDrain® HU to odznaczający się wysoką nośnością i równocześnie pasywny kapilarnie drenaż powierzchniowy – opracowany specjalnie z myślą o układaniu luzem na niezwiązanych podłożach. W przeciwieństwie do konwencjonalnej membrany kubełkowej drenaż AquaDrain® HU jest od spodu perforowany: nierówności nie utrudniają zatem odpływu wody przesiąkającej.

Zalety

 • Pasywny kapilarnie drenaż powierzchniowy.
  o wysokości 16 mm do układania luzem na niezwiązanych i związanych podłożach.
 • Perforowana membrana kubełkowa przyspiesza odprowadzanie wody przesiąkającej.
  Woda przesiąkająca może odpływać mimo nierówności.
 • Wysoka nośność.
  - możliwość przejazdu ubijarką wibracyjną
  - możliwość przejazdu samochodem o masie do 3,5 t w obiektach prywatnych
 • Wytłumienie odgłosu kroków do +26 dB.
  (Badanie wykonane przez laboratorium akustyki budowlanej Hochschule RheinMain).
 • Specjalna włóknina o niskim oporze przepływu gwarantuje szybkie odwodnienie.
  Drenaż powierzchniowy o wysokości 16 mm podnosi okładzinę na całej powierzchni i uniemożliwia przedostanie się uwięzionej wilgoci z powrotem do konstrukcji (podsypka żwirowa/grysowa) i okładziny. Występowanie plam wilgoci i zachwaszczeń spoin oraz wykwitów na prefabrykowanych płytach betonowych na ułożonych luzem okładzinach zostanie ograniczone.

Cały system

Produktaufbau AquaDrain HU | © Gutjahr Systemtechnik
1

Grysowa warstwa nośna

2 AquaDrain® HU Drenaż powierzchniowy
3 ProFin® V Profil
4

AquaDrain® perforated angle bracket

5

Żwir/grys

6 AquaDrain® KR Rynna kwadratowa

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Do powierzchni zewnętrznych ciągów pieszych i jezdnych w obiektach prywatnych i publicznych, jak np. tarasy (dachowe), balkony oraz powierzchnie z możliwością przejazdu samochodów o masie do 3,5 t w obiektach prywatnych.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Niezwiązane, stykające się z ziemią, przepuszczalne z opóźnieniem podłoża (np. nawierzchnie wyrównane tłuczniem, ubite i zagęszczone)
• Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez
Możliwość obciążania • Maks. statyczne przyjmowanie obciążeń 350 kN/m² przy odkształceniu 20%
• Maks. obciążenie znamionowe 50 kN/m² przy odkształceniu 3%
• Maks. dynamiczna możliwość przejazdu 35 kN/m² (3,5 t w obiektach prywatnych)
Wytłumienie odgłosu kroków +26 dB (z deskami tarasowymi)
Przepustowości odwodnienia Spadek 100% = 7,14 /(m*s)
Spadek 10% = 2,13 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 0,78 l/(m*s)
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie w przypadku powierzchni ciągów pieszych ≥ 120 kPa
Spadek podłoża ≥ 1,0% do 2,5%

Elementy i akcesoria