Informacje

AquaDrain® HU to odznaczający się wysoką nośnością, a zarazem pasywny kapilarnie drenaż powierzchniowy – zaprojektowany specjalnie z myślą o układaniu na stałe na niezwiązanych podłożach. W przeciwieństwie do konwencjonalnych membran kubełkowych AquaDrain® HU jest od spodu perforowany. Nierówności nie utrudniają zatem odpływu wody przesiąkającej.

Zalety

 • Pasywny kapilarnie drenaż powierzchniowy o wysokiej nośności.
  O wysokości 16 mm do układania na stałe na niezwiązanych i związanych podłożach.
 • Perforowana membrana kubełkowa zapewnia trójwymiarowe, szybkie odprowadzanie wody przesiąkającej.
  Woda przesiąkająca może odpływać mimo nierówności.
 • Wysoka nośność.
  - możliwość przejazdu samochodem o masie do 3,5 t w obiektach prywatnych
 • Tkanina siatkowa zabezpieczona przed osadzaniem się kamienia zapewnia szybkie odwodnienie.
  Drenaż powierzchniowy o wysokości 16 mm podnosi okładzinę na całej powierzchni i uniemożliwia przedostanie się uwięzionej wilgoci z powrotem do konstrukcji i okładziny.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Do powierzchni zewnętrznych ciągów pieszych i jezdnych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe), balkony oraz powierzchnie z możliwością przejazdu samochodów osobowych/ciężarowych o masie do 3,5 t w obiektach prywatnych.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania (możliwość przejazdu, możliwość chodzenia) i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Niezwiązane, stykające się z ziemią, przepuszczalne z opóźnieniem podłoża (np. nawierzchnie wyrównane tłuczniem, ubite i zagęszczone)
• Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez
Możliwość obciążania • Maks. statyczne przyjmowanie obciążeń 350 kN/m² przy odkształceniu 20%
• Maks. obciążenie znamionowe 50 kN/m² przy odkształceniu 3%
• Maks. dynamiczna możliwość przejazdu 35 kN/m² (3,5 t w obiektach prywatnych)
Przepustowości odwodnienia Spadek 100% = 6,24 l/(m*s)
Spadek 10% = 1,91 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 0,73 l/(m*s)
Izolacja Wytrzymałość na ściskanie w przypadku powierzchni ciągów pieszych ≥ 120 kPa
Spadki ≥ 1,0% do 2,5%

Elementy i akcesoria