Informacje

Zakończenie brzegu tarasu i balkonu z regulacją wysokości w zakresie 61–92 mm i 92–150 mm z malowanego proszkowo aluminium.

Zalety

  • Regulacja wysokości w zakresie 61–92 mm i 92–150 mm i równocześnie możliwość ustawienia ukośnie.
  • Wysoka przepustowość odwodnienia dzięki obszernej szczelinie odwadniającej
    Woda powierzchniowa i przesiąkająca może szybko odpływać – zapobiega to uszkodzeniom okładziny wynikającym ze spiętrzenia wody.
  • Osłona brzegu i profil drenażowy w jednym
    Listwy zatrzymujące żwir drenażowy maskują boki balkonu i tworzą eleganckie zakończenie brzegu.
  • Szybka, prosta obróbka – trwała i stabilna wymiarowo.
    Dzięki wykonaniu z aluminium. Łączniki profili i narożne umożliwiają prosty montaż bez przechylania.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: Do zewnętrznych powierzchni ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. na tarasach (dachowych), balkonach, loggiach, podcieniach, tarasach restauracyjnych itp.
Podłoża: - Związane podłoża, powierzchnie jastrychów betonowych w przypadku wykonania we własnym zakresie uszczelnienia powierzchniowego lub braku konieczności jego wykonania
- Niezwiązane podłoża, np. warstwy nośne z tłucznia itp.
Metody układania okładziny: - Ułożone na stałe okładziny: na zaprawie trasowo-cementowej/drenażowej, jastrychu, betonie itp.
- Ułożone luzem okładziny: na niezwiązanych warstwach wyrównujących, grysie, żwirze itp.
- Okładziny podniesione: na suchych lub zalanych zaprawą wspornikach tarasowych, ramach itp.
Przepustowość odwodnienia: ProFin® KL-H 61-150: 1,94 l/(m*s) numer protokołu badania: TBU Greven: 1.3-16802-0023.0.3-2010_08 06 2010
Materiał: Aluminium, malowane proszkowo po widocznej stronie
Regulacja wysokości: KL-H 61/92: od 61 do 92 mm
KL-H 92/150: od 92 do 150 mm