Informacje

TerraMaxx® RS to stabilna aluminiowa konstrukcja nośna do układania okładzin balkonów i tarasów. Dzięki pomysłowej technologii łączenia na śruby nie jest wymagane nawiercanie. System może być stosowany na związanych i niezwiązanych podłożach w praktycznie dowolnych warunkach atmosferycznych. Ze względu na niewielką masę i wysokość konstrukcyjną szczególnie dobrze nadaje się do renowacji.

Zalety

 • Stabilny i lekki
  nadaje się do wszystkich podłoży
 • Prosty montaż
  dzięki pomysłowej technologii łączenia na śruby
 • System odporny na działanie czynników atmosferycznych:
  możliwość stosowania niezależnie od czynników atmosferycznych ze względu na brak zaprawy
 • Proste ustawianie spadku
  za pomocą wsporników tarasowych z regulacją wysokości (np. TerraMaxx® TSL)
 • Idealnie płaskie podłoże do układania
  czyli idealnie nadaje się do formatów XXL
 • Wytłumienie odgłosu kroków do 32 dB.
  (Badanie wykonane przez laboratorium akustyki budowlanej Hochschule RheinMain).
 • Otwarte lub zamknięte spoiny (zalane masą MorTec® SOFT)
 • Wszystko od jednego dostawcy:
  cały system z uszczelnieniem, wspornikiem tarasowym, zakończeniem brzegu, połączeniem z drzwiami.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Zewnętrzne powierzchnie ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe) i balkony.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny ceramiczne, z kamienia naturalnego i prefabrykowanych płyt betonowych, które zalecane są przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez
• Niezwiązane, stykające się z ziemią, przepuszczalne z opóźnieniem podłoża (np. nawierzchnie wyrównane tłuczniem, ubite i zagęszczone)
• Konstrukcje nośne ze stali lub drewna z odpornymi na przebicie osłonami
Możliwość obciążania Dozwolone obciążenie do 5 kN/m² (DIN-EN 1991-1-1/NA:2010-12, kategoria C5)
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 120 kPa
Spadek podłoża ≥ 1,0% do 2,5%
Wytłumienie odgłosu kroków Do +32 dB

Elementy i akcesoria