Informacje

Brzegowy profil drenażowy – idealny do punktowo mocowanych okładzin, układany metodą TerraMaxx® PF.

Zalety

 • Niezawodne odprowadzanie wody bez widocznych otworów
  Woda przesiąkająca odprowadzana jest nie przez otwory, jak w przypadku innych profili, lecz przez zamaskowane szczeliny odwadniające. Zapobiega to nieestetycznemu osadzaniu się zanieczyszczeń na maskownicy profilu.
 • Jedyna w swoim rodzaju, skuteczna technologia uszczelnienia
  Konstrukcja profilu z nietłoczonym ramieniem gwarantuje wraz ze specjalnymi, samoprzylepnymi systemowymi taśmami uszczelniającymi proste i bezpieczne połączenie z uszczelnieniem.
 • Odprowadzanie wody powierzchniowej i przesiąkającej bez brudnych smug
  Wspornikowe ramię profilu ze specjalnym kapinosem odprowadza skutecznie wodę powierzchniową z płyty wspornikowej i zapobiega występowaniu brudnych smug na bokach balkonów i elewacjach.
 • Z zaczepem ułatwiającym zakładanie rynien balkonowych ProRin®
  Do optymalnego całkowitego odwodnienia.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: Do zewnętrznych powierzchni ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. na tarasach (dachowych), balkonach, loggiach, podcieniach, tarasach restauracyjnych itp.
Metody układania okładziny: - Ułożone na stałe okładziny: na zaprawie trasowo-cementowej/drenażowej, cienkowarstwowej macie drenażowej, w zespoleniu itp.
- Ułożone luzem okładziny: na niezwiązanych warstwach wyrównujących, grysie, żwirze itp.
- Okładziny podniesione: na suchych lub zalanych zaprawą wspornikach tarasowych, ramach itp.
Podłoża: Związane podłoża
- Powierzchnie jastrychów betonowych
- Brzegowe deski okapowe lub podobne oprawy izolowanych podłoży
Materiał: aluminium, malowane proszkowo

Elementy i akcesoria