Informacje

AquaDrain® T+ zapewnia szybkie i trwałe odwodnienie konstrukcji okładziny. Zapobiega to osadzaniu się zanieczyszczeń lub powstawaniu szlamu, co jest częstym problemem w przypadku układanych luzem okładzin.

Zalety

 • Specjalna włóknina o niskim oporze przepływu.
  Gwarantuje szybkie odprowadzanie wody przesiąkającej i zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń na uszczelnieniu.
 • Najlepsze wartości przepustowości odwodnienia.
  W porównaniu ze wszystkimi popularnymi matami drenażowymi (badanie wykonane przez kiwa tBU Greven).
 • Przerwanie podciągania kapilarnego zapewnia skuteczną ochronę.
  Wykazana w testach (badanie wykonane przez MPA, Darmstadt) skuteczność zapobiegania szkodom spowodowanym przez mróz, wykwitom i plamom wilgoci wskutek gromadzenia się wody.
 • Od czasu wprowadzenia na rynek w 1987 r. wykazuje się skutecznością jako ochrona przed szkodami.
  AquaDrain® T+ odznacza się największym spośród wszystkich mat drenażowych podniesieniem, które może wynosić nawet 25 mm (AquaDrain® T25), i zachowuje zdolność przerywania podciągania kapilarnego nawet w przypadku zastoisk wody na uszczelnieniu.
 • Wytłumienie odgłosu kroków do +33 dB.
  (Badanie wykonane przez laboratorium akustyki budowlanej Hochschule RheinMain).
 • Powierzchnia podparcia 66% zapewnia korzystny rozkład obciążeń, bez obciążeń punktowych.
 • 6 lat gwarancji dla wykonawcy.

Videos

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Zewnętrzne powierzchnie ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe) i balkony.
Metody układania Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Związane podłoża, jastrychy, wylewki betonowe z uszczelnieniem lub bez
• Stare płytki ceramiczne, stare powłoki
Możliwość obciążania Obciążenie powierzchniowe maks. 2000 kg/m²; bez możliwości obciążenia ruchem kołowym
Wytłumienie odgłosu kroków Do +33 dB
Przepustowości odwodnienia AquaDrain® T+8 mm
Spadek 100% = 5,04 l/(m*s)
Spadek 10% = 1,51 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 0,53 l/(m*s)

AquaDrain® T+16 mm
Spadek 100% = 10,33 l/(m*s)
Spadek 10% = 3,16 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 1,17 l/(m*s)
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 120 kPa
Spadek podłoża ≥ 1,0% do 2,5%

Elementy i akcesoria