Informacje

TerraMaxx® DS jest pierwszym pasywnym kapilarnie drenażowym wspornikiem tarasowym. Leżące luzem płyty układane są punktowo za pomocą zaprawy drenażowej/trasowo-cementowej na TerraMaxx® DS. Podniesienie zaprawy drenażowej w 100% na TerraMaxx® Ds. zapobiega podciąganiu kapilarnemu wody. Pierścienie dystansowe ułatwiają układanie – także na nierównych uszczelnieniach.

Zalety

  • Pierwszy przerywający podciąganie kapilarne drenujący system wspornika tarasowego:
    W przeciwieństwie do typowych wsporników tarasowych / placków zaprawy zapobiega wykwitom i plamom wilgoci w obszarze podparcia prefabrykowanych płyt betonowych lub kamienia naturalnego.
  • Niezawodność działania także w przypadku wody stojącej na uszczelnieniu.
  • Bezpieczna obróbka kompletnego systemu:
    łatwe poziomowanie, np. na nierównych uszczelnieniach, za pomocą pierścienia dystansowego.
  • Zapobiega chybotaniu się okładzin:
    dzięki układaniu okładzin za pomocą zaprawy drenażowej/trasowo-cementowej na TerraMaxx® DS.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Zewnętrzne powierzchnie ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe) i balkony.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
• Wrażliwe na wilgoć płyty okładziny (kamień naturalny / prefabrykowane płyty betonowe) należy przetestować ze względu na możliwość występowania dłużej utrzymujących się przebarwień wskutek punktowego występowania wilgoci na powierzchni okładziny.
• Wymiar długości krawędzi okładziny wynosi ≥ 30 cm.
Podłoża • Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez
• Niezwiązane, stykające się z ziemią, przepuszczalne z opóźnieniem podłoża (np. nawierzchnie wyrównane tłuczniem, ubite i zagęszczone)
Możliwość obciążania • Maks. statyczne przyjmowanie obciążeń do 600 kg na drenażowy wspornik tarasowy (pod warunkiem stosowania gotowej suchej zaprawy o wielkości ziarna 2,5–5,0 mm o grubości co najmniej 30 mm)
• Bez możliwości przejazdu
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 kPa
Spadki ≥ 1,0% do 2,5%
Footfall noise improvement Up to +32dB

Elementy i akcesoria