Informacje

AquaDrain® HB umożliwia trwałe i skuteczne odwodnienie nawierzchni jezdnych z bruku lub prefabrykowanych płytek betonowych. Wraz z zaprawą drenażową wytwarzany jest drenaż powierzchniowy o wysokiej zdolności odprowadzania wody, po którym można jeździć. AquaDrain® HB-B niezawodnie odprowadza nadmiar wody z nawierzchni jezdni z jastrychu betonowego lub cementowego z powłokami powierzchniowymi i chroni przed wzrostem ciśnienia pary wodnej dzięki skutecznemu odpowietrzaniu konstrukcji.

Zalety

  • Wyższe obciążenie zgodnie z kategoriami użytkowania ZTV Wegebau do N3 oraz RStO 12, klasa obciążenia Bk0,3
  • Zapobiega szkodom spowodowanym przez mróz i wykwitom na nawierzchniach jezdnych dzięki wysokiej zdolności odprowadzania wody.
  • Chroni przed wzrostem ciśnienia pary wodnej dzięki skutecznemu odpowietrzaniu konstrukcji.
  • Nawet 30-krotnie większa zdolność odprowadzania wody niż samego żwiru i grysu.
  • Konstrukcja przystosowana do przyjęcia zaprawy drenażowej lub betonu w celu utworzenia powierzchni o wysokiej nośności.
  • 6 lat gwarancji dla wykonawcy.

Cały system

Produktaufbau AquaDrain HB | © Gutjahr Systemtechnik
Produktaufbau AquaDrain HB | © Gutjahr Systemtechnik
1

Płyta żelbetowa

2

Uszczelnienie wg DIN 18532

3

Warstwa oddzielająca wg DIN 18532

4

AquaDrain® HB

5

AquaDrain® HB-B

6

Jastrych betonowy/cementowy

7 MorTec® DRAIN-ZE Zaprawa drenażowa

Zaprawa drenażowa

8

Okładzina / warstwa użytkowa

9 AquaDrain® DR-HB Drive-over drain grate

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Nawierzchnie placów, dróg i ulic z możliwością przejazdu, miejsca postoju pojazdów, stoiska targowe.
Rodzaje okładziny • Nadające się okładziny, zależnie od zalecanych przez producenta obszarów zastosowania i zalecanej techniki układania okładziny
Podłoża Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem lub bez, z wyjątkiem podłoży z tłucznia
Możliwość obciążania Związane układanie okładziny, AquaDrain® HB
• Maks. masa pojazdu 2,5 t z zaprawami drenażowymi z wykonanych na miejscu mieszanek betonowych, w obiektach prywatnych
• Maks. obciążenie znamionowe 3,5 t lub okazjonalnie masa pojazdu 20 t z atestowanymi zaprawami drenażowymi, na drogach dojazdowych/powierzchniach poza drogami publicznymi – według ZTV Wegebau, kategoria użytkowania N3
• Według RStO 12, Bk0,3: Regularne użytkowanie na powierzchniach zaliczanych do dróg publicznych, z atestowanymi zaprawami drenażowymi, na miejscach postoju w garażach podziemnych, stoiskach targowych itp.

Monolityczna betonowa warstwa nośna i jezdna, AquaDrain® HB-B
• Maks. masa pojazdu 30 t
Przepustowość odwodnienia AquaDrain® HB 8 mm: 0,272 l/(m*s)
AquaDrain® HB 16 mm: 0,473 l/(m*s)