Informacje

Brzegowy profil drenażowy ProFin® V występuje w wersjach o wysokości 22 mm i 55 mm. Zakończenie brzegu do odprowadzania wody powierzchniowej i do stosowania na drenażach powierzchniowych AquaDrain®. Zapewnia to utrzymanie czystości zakończenia brzegu i elewacji. Wystające ramiona profilu odprowadzają skutecznie wodę powierzchniową i nie dopuszczają do niedrożności kanałów drenażowych.

Zalety

 • Odprowadzanie wody powierzchniowej i przesiąkającej bez brudnych smug i ryzyka zapchania
  Wspornikowe ramię profilu ze specjalnym kapinosem odprowadza skutecznie wodę powierzchniową z płyty wspornikowej i nie dopuszcza do niedrożności drenaży powierzchniowych.
  Zapewnia to utrzymanie sprawności kompletnego systemu i zapobiega powstawaniu smug brudu na bokach balkonów i elewacjach.
 • Dekoracyjne zakończenie brzegu i podpora jastrychu w jednym
  Wygięcie do góry profilu maskuje nieszkliwioną krawędź płytki i zastępuje kosztowne i podatne na uszkodzenia płytki kątowe. Równocześnie chroni bok jastrychu przed działaniem wody – a w konsekwencji przed uszkodzeniami.
 • Szybka i prosta obróbka
  Profile można z łatwością łączyć bez przechylania za pomocą otrzymanych w zestawie łączników. Prefabrykowane, gęsto spawane narożniki ułatwiają montaż.

Cały system

Produktaufbau AquaDrain T+ | © Gutjahr Systemtechnik
1

Edge profile

2

Membrana uszczelniająca

3

AquaDrain® TR reinforced separating layer

4 AquaDrain® T+ Drenaż powierzchniowy
5

ProFin® V55 drain edge profile

6

Grysowa warstwa nośna

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania: Do zewnętrznych powierzchni ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. na tarasach (dachowych), balkonach, loggiach, podcieniach, tarasach restauracyjnych itp.
Metody układania okładziny: - Ułożone na stałe okładziny: na zaprawie trasowo-cementowej/drenażowej, jastrychu, betonie itp.
- Ułożone luzem okładziny: na niezwiązanych warstwach wyrównujących, grysie, żwirze itp.
- Okładziny podniesione: na suchych lub zalanych zaprawą wspornikach tarasowych, ramach itp.
Podłoża: - Związane podłoża, powierzchnie jastrychów betonowych w przypadku wykonania we własnym zakresie uszczelnienia powierzchniowego lub braku konieczności jego wykonania
- Niezwiązane podłoża, np. warstwy nośne z tłucznia itp.
Przepustowość odwodnienia: ProFin® V22, V55: bez ograniczeń, zależnie od przepustowości warstwy drenażowej
Materiał: aluminium, malowane proszkowo