Informacje

AquaDrain® EK to przerywający podciąganie kapilarne drenaż powierzchniowy przeznaczony specjalnie do układania okładzin zewnętrznych na zaprawie drenażowej. Dzięki jedynej w swoim rodzaju tkaninie siatkowej, całkowitemu podniesieniu okładziny i wysokiej przepustowości drenażu system zapewnia szybkie odwodnienie bez opóźnień.

Zalety

 • Wbudowana tkanina siatkowa całkowicie podnosi okładzinę zapewniając trwałe działanie odwodnienia.
  Jedyna tkanina siatkowa o potwierdzonym w testach długoterminowym działaniu (badanie wykonane przez MPA, Darmstadt).
 • Najszybsze odprowadzanie wody przesiąkającej na warstwie uszczelnienia.
  Ponad 100 razy szybciej niż sama zaprawa drenażowa/trasowo-cementowa (kiwa tBU Greven).
 • Przerwanie podciągania kapilarnego zapewnia skuteczną ochronę.
  Wykazana w testach (badanie wykonane przez MPA, Darmstadt) skuteczność zapobiegania szkodom spowodowanym przez mróz, wykwitom i plamom wilgoci wskutek gromadzenia się wody.
 • Wytłumienie odgłosu kroków do +30 dB.
  (Badanie wykonane przez laboratorium akustyki budowlanej Hochschule RheinMain).
 • Możliwość stosowania także pod dużymi formatami na powierzchniach zewnętrznych.
 • 6 lat gwarancji dla wykonawcy.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Do zewnętrznych powierzchni ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. na tarasach (dachowych), balkonach.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Związane podłoża, jastrychy, wylewki betonowe z uszczelnieniem lub bez
• Stare płytki ceramiczne, stare powłoki
Wytłumienie odgłosu kroków Do +30 dB
Przepustowości odwodnienia AquaDrain® EK+8 mm
Spadek 100% = 4,35 l/(m*s)
Spadek 10% = 1,35 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 0,50 l/(m*s)

AquaDrain® EK+16 mm
Spadek 100% = 9,33 l/(m*s)
Spadek 10% = 2,98 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 1,16 l/(m*s)
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 120 kPa

Elementy i akcesoria