Informacje

Bardzo często na tarasach (dachowych) zdarza się sytuacja, że na uszczelnieniu nie ma spadku lub jest on bardzo mały. Woda gromadzi się wtedy na dużej powierzchni uszczelnienia i spływa bardzo powoli. Grubość AquaDrain® T25 wynosi 25 mm. Zapobiega to ciśnieniu hydrostatycznemu i uszkodzeniom uszczelnienia. Wbudowana specjalna włóknina podnosi okładzinę na całej powierzchni i uniemożliwia przedostanie się uwięzionej wilgoci z powrotem do konstrukcji.

Zalety

  • Zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniu na tarasach (dachowych) bez spadku.
  • Grubość 25 mm – zapobiega występowaniu kałuż o dużej powierzchni na uszczelnieniu.
  • Zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez stojącą wodę na uszczelnieniu.
  • Przeciwdziałanie osadzaniu się zanieczyszczeń na uszczelnieniu dzięki specjalnej włókninie filtrującej.
  • Wytłumienie odgłosu kroków do 33 dB.
    (Badanie wykonane przez laboratorium akustyki budowlanej Hochschule RheinMain).

Cały system

Produktaufbau AquaDrain T25 | © Gutjahr Systemtechnik
1

Membrana uszczelniająca membrana bitumiczna

2

AquaDrain® TR reinforced separating layer

3 AquaDrain® T25 Drenaż powierzchniowy
4

AquaDrain® perforated angle bracket

5

AquaDrain® SL waterstop

6

Żwir/grys

7

Okładzina

8 AquaDrain® FLEX Ruszt odwodnienia liniowego
9 DiProtec® DRAIN

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Zewnętrzne powierzchnie ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe) i balkony.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Związane podłoża, bez układania bezpośrednio na podłożu z tłucznia, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez, jastrych
• Stare płytki ceramiczne, stare powłoki
Możliwość obciążania Obciążenie powierzchniowe maks. 2000 kg/m²; bez możliwości przejazdu
Przepustowości odwodnienia Spadek 100% > 10 l/(m*s)
Spadek 10% = 4,14 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 1,57 l/(m*s)
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 120 kPa
Spadek podłoża ≥ 0,0% do 2,5%
Wytłumienie odgłosu kroków Do +33 dB

Elementy i akcesoria