Informacje

Watec®Drain KP+ to jedyna pasywna kapilarnie cienkowarstwowa mata drenażowa, która układana jest luzem, czyli bez zespolenia z podłożem. 100-procentowe odcięcie i odwodnienie zapobiega występowaniu szkód spowodowanych przez mróz i wykwitów, a także znacznie przyspiesza schnięcie konstrukcji. Korytko odwodnienia liniowego AquaDrain® VARIO rynna kwadratowa umożliwia wykonanie zgodnych z przepisami połączeń z drzwiami także przy małych wysokościach przyłącza.

Zalety

 • Rewelacyjna pasywna kapilarnie cienkowarstwowa mata drenażowa do pływającego ułożenia.
  Przyspiesza schnięcie konstrukcji dzięki 6-milimetrowej warstwie powietrza.
  100-procentowe odcięcie chroni przed pękaniem i odspajaniem okładziny wskutek naprężeń ścinających powodowanych przez czynniki atmosferyczne.
 • Szczeliny dyfuzyjne umożliwiają ulatnianie się wilgoci resztkowej z podłoży cementowych.
 • Jedyna cienkowarstwowa mata drenażowa z systemowym rusztem odwodnienia liniowego.
  Do zgodnego z przepisami obniżenia wysokości połączenia z drzwiami.
 • Jedyne w swoim rodzaju współdziałanie specjalnej włókniny z dodatkową zbrojoną tkaniną siatkową.
  Specjalna włóknina o niskim oporze przepływu zapewnia szybkie odwodnienie. Tkanina siatkowa zapewnia optymalną sztywność i trwałość zespolenia.
 • Możliwość stosowania już przy spadku 1%.
 • 5-letnia gwarancja na system.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Powierzchnie zewnętrznych ciągów pieszych użytkowanych do celów prywatnych, jak balkony i tarasy oraz podcienia przed wejściem do mieszkania.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zewnętrzne z mrozoodpornych i nieulegających odkształceniom oraz odpornych na wilgoć płytek ceramicznych, które zalecane są przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Podłoża • Związane podłoża, jastrychy, podłoża betonowe z uszczelnieniem lub bez, nie układać bezpośrednio na tłuczniu
• Stare płytki ceramiczne, stare powłoki
Możliwość obciążania Obciążenie powierzchniowe maks. 3000 kg/m²; bez możliwości obciążenia ruchem kołowym
Wytłumienie odgłosu kroków Do +17 dB
Przepustowości odwodnienia Spadek 100% = 2,62 l/(m*s)
Spadek 10% = 0,78 l/(m*s)
Spadek 1,5% = 0,28 l/(m*s)
Izolacje Bezpośrednie układanie Watec® Drain KP+ na termoizolacji jest niedozwolone. Do tego wymagane są dodatkowe warstwy rozkładu obciążenia (jastrychy cementowe).

Elementy i akcesoria