Informacje

Zmontowane w całości fabrycznie wsporniki tarasowe umożliwiają szybkie i proste układanie płyt/elementów na balkonach, tarasach (dachowych) i innych powierzchniach ciągów pieszych. Deszczówka spływa przez otwarte spoiny. Przewody i odpływy podłogowe można ukryć w pustej przestrzeni między okładziną a podłożem, zapewniając ich dostępność. W razie potrzeby można wyważyć i wymienić pojedyncze płyty.

Zalety

 • W całości zmontowany fabrycznie.
 • Prosta regulacja wysokości bez użycia narzędzi:
  zależnie od wariantu w zakresie od 26 mm do 120 mm, przy użyciu adaptera wysokości o jeszcze 80 mm do 500 mm.
 • Możliwość regulacji kąta nachylenia do 9% bez użycia narzędzi:
  wyrównuje połączenia na zakładkę i nierówności w podłożu.
 • Wbudowany krzyżyk dystansowy:
  do wąskich spoin 2 mm. Wraz z nasadką poszerzającą pasuje do spoin o szerokości do 5 mm.
 • Odporność na stąpanie i działanie antypoślizgowe:
  z uwagi na wbudowany stabilizator.
 • Wytłumienie odgłosu kroków do 30 dB:
  potwierdzone w badaniu wykonanym przez MPA Wiesbaden.

Skrócone informacje techniczne

Obszar zastosowania Zewnętrzne powierzchnie ciągów pieszych w obiektach prywatnych i publicznych, np. tarasy (dachowe) i balkony.
Rodzaje okładziny Odpowiednie są okładziny zalecane przez producenta do danego obszaru zastosowania i danej metody układania okładziny.
Wymiar długości krawędzi okładziny wynosi ≥ 30 cm.
Podłoża • Związane podłoża, wylewki betonowe z uszczelnieniem i bez
• Niezwiązane, stykające się z ziemią, przepuszczalne z opóźnieniem podłoża (np. nawierzchnie wyrównane tłuczniem, ubite i zagęszczone)
Możliwość obciążania 600 kg na suchy wspornik tarasowy
Wytłumienie odgłosu kroków Do +30 dB w połączeniu z podkładką TerraMaxx® TSL
Warianty, wysokości podniesienia: • TSL-T-XS: 26–36 mm, bez głowicy poziomującej
• TSL-S: 36–43 mm
• TSL-M: 43–60 mm
• TSL-L: 58–75 mm
• TSL-XL: 75–120 mm
Izolacje Wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 kPa
Spadki ≥ 1,0% do 2,5%

Elementy i akcesoria